Във връска с изпалнението на Решение 170 от 18.04.2019г. на КРС(Комисия за Регулиране на Съобщенията), молим всички абонати да преподпишат договорите си.